Category
3D, Motion Graphics
About This Project

Vodafone – Superfast internet

“Het onder de aandacht brengen het supersnelle Nederlandse 4G netwerk van Vodafone.”

Vodafone had een duidelijke briefing en boodschap “onder de aandacht brengen het supersnelle Nederlandse 4G netwerk van Vodafone. Dit fragment speelde af op locatie schiphol, speciefiek bij de arrival terminals. Dit om zo de doelgroep zo goed mogenlijk te kunnen targetten en attent te maken op de boodschap. Werkzamheden van concept en stijl ontwikkeling tot uitwerking en oplevering.